by ducngo
Hits: 26

 I. Quy trình giao dịch
1. Quy trình mua hàng trên Vilines.com
Khi có nhu cầu mua dịch vụ trên ebksoft.com  khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:
-   Tìm kiếm, tham khảo thông tin dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng đang quan tâm.
-   Tham khảo thông tin giá và chính sách, điều kiện thực hiện của ebksoft.com  mà khách hàng đang có nhu cầu mua.
-   Dựa trên thông tin tham khảo được ebksoft.com , thành viên tiến hành theo các bước sau:
-   Đối với việc đặt dịch vụ thì khách hàng sẽ phải thêm một bước liên hệ trực tiếp đến thông tin liên hệ của ebksoft.com  hoặc số hotline của công ty để được tư vấn về các dịch vụ.
-   Khách hàng thỏa thuận và ký hợp đồng với ebksoft.com để sử dụng dịch vụ.
-   Khách hàng thắc mắc, khiếu nại về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ (nếu có).
2. Quy trình dành cho người NCC
Đàm phán và ký hợp đồng đối tác với khách hàng. Nhà cung cấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ của mình đăng tải và phải cập nhập thường xuyên về dịch vụ nếu có thay đổi.
Thực hiện đúng các cam kết đối với dịch vụ mà khách hàng đã mua.
 II. Quy trình thanh toán
 Khách hàng có thể tham khảo phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Thanh toán online thông qua Internet banking hoặc tiền mặt
Bước 1: Thành viên đặt sử dụng dịch vụ
Bước 2: Chọn hình thức thanh phù hợp
Bước 3: Ban quản lý website xác nhận thanh toán
Bước 4: Công ty gửi hóa đơn thanh toán cho khách hàng.