by ducngo
Hits: 26

Ebksoft.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của ebksoft.com  , ebksoft.com  sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khi sử dụng dịch vụ của ebksoft.com, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn sử dụng mà ebksoft.com cung cấp.
Ban quản lý ebksoft.com  cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể sử dụng dịch vụ được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý ebksoft.com tại địa chỉ email:  info@ebksoft.com hoặc các mạng xã hội, các phần mềm chat,… chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng sử dụng dịch vụ được liên tục và ổn định.
Tuy nhiên, Ban quản lý ebksoft.com  sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền,  phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.