by ducngo
Hits: 26

Việc cài đặt dịch vụ sẽ được tiến hành tại địa chỉ công ty. Sau khi cài đặt xong, ebksoft.com sẽ thông báo đến khách hàng để kiểm tra lại sản phẩm, nếu có sai xót cần chỉnh sữa, khách hàng thông báo trực tiếp cho ebksoft.com qua hotline, mạng xã hội hoặc các phần mềm chat chuyên dụng.
Việc bàn giao sẽ diễn ra trực tiếp tại văn phòng Công ty tại địa chỉ:
-  Tp. Hồ Chí Minh: L11-L12 Miếu Nổi, P3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Bàn giao tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu hoặc bàn giao online cho các khách hàng ở xa.
Tùy theo địa bàn mà công ty bàn lựa chọn phương thức bàn giao cho khách hàng phù hợp.